Zákazník

Termín prenájmu

Presný čas pristavenia a odvozu kontajnera bude upresnený po telefonickom dohovore s dispečingom na tele. čísle: 0907 802 804

Umiestnenie kontajnera

Kontajner / druh odpadu